Begin je een nieuw project of bedrijf?
Dan begin je meteen na je GROTE IDEE met de strategie.

Gelukkig is strategie geen raketwetenschap. Het is meer een kwestie van de juiste k^tvragen stellen. En beantwoorden. Tot nu toe zijn het er 38, en ik heb ze voor je gerubriceerd. De volgorde is minder belangrijk dan de kwaliteit van je antwoorden. Go with the flow; begin met de vragen waar je enthousiast van wordt, en werk je langzaam naar de echte k^tvragen.

Zijn er vragen die je niet kunt beantwoorden, of voel je je er onzeker over? Bel Joors Truly.

IDEE

– Is het idee uniek?

– Is het idee schaalbaar, deelbaar en concreet?

– Is de intellectual property te beschermen?

KENNIS

– Weten we genoeg om dit idee tot een succes te maken?

– Wat is onze benchmark voor succes, en kunnen we dat in aantallen uitdrukken?

– Zijn er vergelijkbare cases om bij af te kijken?

GELD

– Wat is het verdienmodel?

– Wat zijn de basisinvesteringen en jaarlijkse kosten voor dit project?

– Hebben we voldoende geld en hoe lang kunnen we voort?

– Moet er  geïnvesteerd worden, door wie, wanneer en hoeveel?

MARKT

– Is er vraag naar dit product / welke behoefte vult het in?

– Is de behoefte blijvend en groeiend?  

– Welke comcurrentie verwachten we?

– Waarop concurreren we?

LIEFDE

– Wat is de missie van dit initiatief en past dat bij echt ons?

– Draagt het initiatief bij aan een mooiere wereld?

– Is het een blijvende liefde?

– Verwachten we dat dit idee ook ‘lovable’ is en blijft voor de buitenwacht?

– Wat zijn de (merk)waarden van deze organisatie?

NETWERK

– Hebben we het juiste netwerk om het idee vleugels te geven?

– Moeten we derden in het initiatief betrekken om het tot slagen te brengen?

– Is het idee getest aan ‘zij die het kunnen weten’?

– Kunnen we derden gemakkelijk overtuigen van dit idee?

VERTROUWEN

– Is het een lucky shot of een calculeerbare investering?

– Hebben we volledig vertrouwen in de ondernemer?

– Wat is onze verwachting van dit initiatief?

– Gaat het idee op termijn uitvliegen, of blijft het warmpjes in ons nest?

– Welke factoren/ontwikkelingen kunnen ons pad verstoren?

ERVARING

– Wie is de ondernemer/kartrekker?

– Zijn de kwaliteiten van de ondernemer toereikend en voor alle fases relevant?

– Zou iemand anders dit idee beter uit kunnen voeren dan wij?

– Hoe lang wil de ondernemer zich committeren aan dit initiatief?

TEAM

– Hoeveel supervisie vereist dit project, en van wie?

– Hoeveel tijd willen we investeren in dit idee?

– Wie doet wat? En is er hard bewijs dat ze dat kunnen?

TIMING

– Zijn we te vroeg, te laat of precies op tijd?

– Wat is de to-market tijd, en welke fases onderscheiden we daarin?

– Wat zijn de minimale eisen waaraan dit project per fase moet voldoen?

 

Printje maken? (foei! ) Download hier de PDF.