Begin je een nieuw project of bedrijf?
Dan begin je meteen na je GROTE IDEE met de strategie.

Gelukkig is strategie geen raketwetenschap. Het is meer een kwestie van de juiste k^tvragen stellen. En beantwoorden. Tot nu toe zijn het er 38, en ik heb ze voor je gerubriceerd. De volgorde is minder belangrijk dan de kwaliteit van je antwoorden. Go with the flow; begin met de vragen waar je enthousiast van wordt, en werk je langzaam naar de echte k^tvragen.

Zijn er vragen die je niet kunt beantwoorden, of voel je je er onzeker over? Bel Joors Truly.

IDEE

– Is het idee uniek?

– Is het idee schaalbaar, deelbaar en concreet?

– Is de intellectual property te beschermen?

KENNIS

– Weten we genoeg om dit idee tot een succes te maken?

– Wat is onze benchmark voor succes, en kunnen we dat in aantallen uitdrukken?

– Zijn er vergelijkbare cases om bij af te kijken?

GELD

– Wat is het verdienmodel?

– Wat zijn de basisinvesteringen en jaarlijkse kosten voor dit project?

– Hebben we voldoende geld en hoe lang kunnen we voort?

– Moet er  geïnvesteerd worden, door wie, wanneer en hoeveel?

MARKT

– Is er vraag naar dit product / welke behoefte vult het in?

– Is de behoefte blijvend en groeiend?  

– Welke comcurrentie verwachten we?

– Waarop concurreren we?

LIEFDE

– Wat is de missie van dit initiatief en past dat bij echt ons?

– Draagt het initiatief bij aan een mooiere wereld?

– Is het een blijvende liefde?

– Verwachten we dat dit idee ook ‘lovable’ is en blijft voor de buitenwacht?

– Wat zijn de (merk)waarden van deze organisatie?

NETWERK

– Hebben we het juiste netwerk om het idee vleugels te geven?

– Moeten we derden in het initiatief betrekken om het tot slagen te brengen?

– Is het idee getest aan ‘zij die het kunnen weten’?

– Kunnen we derden gemakkelijk overtuigen van dit idee?

VERTROUWEN

– Is het een lucky shot of een calculeerbare investering?

– Hebben we volledig vertrouwen in de ondernemer?

– Wat is onze verwachting van dit initiatief?

– Gaat het idee op termijn uitvliegen, of blijft het warmpjes in ons nest?

– Welke factoren/ontwikkelingen kunnen ons pad verstoren?

ERVARING

– Wie is de ondernemer/kartrekker?

– Zijn de kwaliteiten van de ondernemer toereikend en voor alle fases relevant?

– Zou iemand anders dit idee beter uit kunnen voeren dan wij?

– Hoe lang wil de ondernemer zich committeren aan dit initiatief?

TEAM

– Hoeveel supervisie vereist dit project, en van wie?

– Hoeveel tijd willen we investeren in dit idee?

– Wie doet wat? En is er hard bewijs dat ze dat kunnen?

TIMING

– Zijn we te vroeg, te laat of precies op tijd?

– Wat is de to-market tijd, en welke fases onderscheiden we daarin?

– Wat zijn de minimale eisen waaraan dit project per fase moet voldoen?

 

Printje maken? (foei! ) Download hier de PDF.

Een creatief strateeg wijst je de weg.

Wanneer je een nieuw project start maak je als het goed is eerst een plan. In dat plan staat wat je wilt bereiken, hoe je dat gaat doen, wie het doet en hoeveel budget je spendeert. Als het gaat om creatieve projecten kan dat best ingewikkeld zijn; alleen en paar creatieven bellen leidt meestal niet tot het gewenste resultaat.

Daarom bestaat er de creatief strateeg. Die heeft veel ervaring, weet welke factoren tot succes leiden, kent de juiste creatieven en spreekt hun taal. Hij of zij kan je behoeden voor vergissingen, en bespaart je dus tijd en geld. Bovendien is een creatief strateeg zelf een creatief, dus mag je verwachten dat ook de inhoud goed gemanaged wordt.

Een creatief strateeg helpt je met;

  1. Production design. Een kort en bondig plan waarin de strategie wordt uitgestippeld die leidt tot het gewenste resultaat.
  2. Pitch. Een visueel aantrekkelijke presentatie waarmee stakeholders overtuigd kunnen worden. Draagt vaak de eerste elementen van production design, marketingplan en merkboek in zich. 
  3. Marketingplan. Een plan waarin aannemelijk gemaakt wordt hoe bepaalde acties tot bepaald resultaat leiden, en wat dat kost.
  4. Merkboek. Waarin eenvoudig uitgelegd wat de regels zijn voor alle communicatie.
  5. Behavioural design. Waarin de user interface zo ontworpen wordt dat jouw klant doet wat jij wilt.
  6. Creatieve briefings. Duidelijke uitleg die de creatieven zowel vrijheid als kader geeft.
  7. Regie. Hulp bij het maken van beslissingen, en het aansturen van de creatieven die in het project werken.

Vrijel alle processen lijken op elkaar, daarom heb ik in mijn voorwaarden de vaste stappen opgenomen. Je kunt ze hier bekijken. Ze zijn open source, dus kopiëren mag!

SENSATION 2022

CCV

Y=F(X) LAB

DIP

AMAZE

Universiteiten van Nederland

OUR HOUSE MUSEUM